صفحه اصلي > درباره ما > سیناصنعت احمدپور

سیناصنعت احمدپور


11 آذر 1392. نويسنده: sinasanaat
« بـه نـام ایـزد یکـتا »

« شرکت سینا صنعت احمد پور» از بدو تأسیس با حضور موفق خویش در زمینه اجرای پروژه های کشور در صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد، توانمندی پیمانکاران ایرانی را به منصه ظهور رسانیده و اثبات نموده است که با دارا بودن تجارب ارزشمنـد، پرسنل توانمنـد، امکانات و ماشیـن آلات مکفـی می تواند به عنوان بازوی قوی اجرایی در کلیه پروژه ها حضور موفقی داشته باشد.

امید است با ادامه تلاش مان بتوانیم نقشی موثرتر در اعتلای صنعت میهن اسلامی ایفا نماییم.

مدیر عامـل - علـی بابا احمـد پـوربازگشت