صفحه اصلي > پروژه های انجام شده > نصب کوره های ترین 1 پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس - بندرعباس

نصب کوره های ترین 1 پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس - بندرعباس


23 بهمن 1392. نويسنده: sinasanaat

 

نصب کوره های ترین 1 پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس - بندرعباس

 

 

نصب کوره های ترین 1 پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس - بندرعباس

 

نصب کوره های ترین 1 پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس - بندرعباس

 


بازگشت