صفحه اصلي > پروژه های انجام شده > نصب سازه فلزی پل صنعت؛ تهران - مابین پارک طالقانی و پارک آب و آتش

نصب سازه فلزی پل صنعت؛ تهران - مابین پارک طالقانی و پارک آب و آتش


17 بهمن 1392. نويسنده: sinasanaat

نصب سازه فلزی پل صنعت؛ تهران - مابین پارک طالقانی و پارک آب و آتش

 

نصب سازه فلزی پل صنعت؛ تهران - مابین پارک طالقانی و پارک آب و آتش

 

نصب سازه فلزی پل صنعت؛ تهران - مابین پارک طالقانی و پارک آب و آتش

 

نصب سازه فلزی پل صنعت؛ تهران - مابین پارک طالقانی و پارک آب و آتش

 

نصب سازه فلزی پل صنعت؛ تهران - مابین پارک طالقانی و پارک آب و آتش

 

نصب سازه فلزی پل صنعت؛ تهران - مابین پارک طالقانی و پارک آب و آتش

 


بازگشت